Procedury obowiązujące w szkole zostały podzielone na:  

 

                                                 zeszyt  dotyczące bezpośrednio ucznia,

                                      zeszyt  związane z bezpieczeństwem, w tym procedury interwencyjne,

                                      zeszyt  poświęcone organizacji szkolnego życia