Wszystkie informacje dotyczące Matury 2024 znjdziecie Państwo pod linkiem https://cke.gov.pl/

  • Informator o egzaminie maturalnym, aby przejść na odpowiednią stronę kliknij TUTAJ
  • Materiały pomocnicze oraz arkusze diagnostyczne, aby przejść na odpowiednią stronę kliknij TUTAJ
  • Wnioski z badań diagnostycznych kliknij TUTAJ
  • Rekomendacje dla uczniów opracowane przez egzaminatorów sprawdzających prace podczas badania diagnostycznego (z przykładami wysoko ocenionych prac) kliknij TUTAJ

Egzamin maturalny – (zgodnie z harmonogramem CKE) – 7-24 maja 2024 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 9 lipca 2024 r.
Egzamin maturalny poprawkowy:  – pisemny 20 sierpnia 2024 r.

                                                       – ustny 21 sierpnia 2024 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (sesja poprawkowa)  – 10 września 2024 r.