KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I semestr – 18 tygodni (zakończenie I semestru 12 stycznia 2024 r.)
II semestr dla klas maturalnych - 12 tygodni (zakończenie roku szkolnego 26 kwietnia 2024 r.)
II semestr – 19 tygodni (zakończenie II semestru 21 czerwca 2024 r.)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • Święto Zmarłych – 1 listopada 2023 r. (środa)
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2023 r.
 • Ferie zimowe – 15-28 stycznia 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
 • Święto Pracy – 1 maja 2024 r. (środa)
 • Święto Konstytucji – 3 Maja 2024 r. (piątek) 
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r. (czwartek) 
 • Ferie letnie – 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne:

 • 29, 30 kwietnia 2024 r.
 • 2 maja (wtorek, pomiędzy 1 i 3 maja) oraz 6 maja, 10 maja 2024 r.
 • 7, 8, 9 maja 2024 r. – pisemne egzaminy maturalne wg harmonogramu CKE
 • 31 maja 2024 r. (piątek po święcie Bożego Ciała)

Terminy zebrań z Rodzicami:
- 6 września 2023 r. godz. 18.00 (organizacyjne, informacyjne)
- 25 października  2023 r. (dzień otwarty)
- 13 grudnia 2023 r. (obowiązkowe zebranie z rodzicami, inf. o ocenach proponowanych)
- 10 stycznia 2024 r. (podsumowanie pracy w I semestrze - klasyfikacja)
- 20 marca 2024 r. (zebranie z rodzicami)
- 5 czerwca 2024 r. (obowiązkowe zebranie z rodzicami, inf. o ocenach proponowanych)

Rady pedagogiczne:
- 15 września – (on-line, zapoznanie z dokumentami, opiniowanie)
- 13 grudnia – (monitoring w obszarze dydaktyki i oceniania)
- 10 stycznia (podsumowanie pracy w I sem. – klasyfikacja uczniów wszystkich klas)
- 20 marca (monitoring w obszarze dydaktyki i oceniania)
- 24 kwietnia (klasyfikacja klas IV, szkolenie – egzamin maturalny) (oceny do 19 kwietnia)
- 17 czerwca (podsumowanie II sem. – klasyfikacja klas I-III) (oceny do 14 czerwca)

Klasyfikacja – ważne daty:

I semestr:
- do 13.XII - informacja o ocenach proponowanych
- do 5.I - wystawianie ocen śródrocznych
- 10.I - Rada Pedagogiczna

klasy IV:
- 20.III - informacja o ocenach proponowanych
- do 19.IV - oceny końcoworoczne
- 24.IV. Rada pedagogiczna

II semestr:
- do 5.VI. informacja o ocenach proponowanych
- do 14.VI. wystawianie ocen końcoworocznych
- 17 .VI. Rada pedagogiczna
- 25.VI. Rada pedagogiczna podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024