ŻEBY PRZYSTĄPIĆ DO

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

NALEŻY WRAZ

Z WNIOSKIEM

O PRZYJĘCIĘ DO SZKOŁY

PRZEDŁOŻYĆ WAŻNE

ZAŚWIADCZENIE

LEKARZA POZ

LUB

LEKARZA MEDYCY SPORTU

O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ

DO UPRAWIANIA

DANEJ DYSCYPLINY SPORTU

 

DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

MOŻNA PRZYSTĄPIĆ

TYLKO JEDEN RAZ

 

harmonogram PSF

 

 PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE

Z WYTYCZNYMI POLSKICH ZWIĄZKÓW DANYCH DYSCYPLIN

  • Polski Związek Piłki Nożnej TUTAJ
  • Polski Związek Koszykówki TUTAJ
  • Polski Związek Piłki Siatkowej TUTAJ
  • Polski Związek Pływacki TUTAJ